Quarq

Concursul de fizică creativă Ştefan Procopiu

Concursul de Fizica Creativa "Stefan Procopiu" se adresează elevilor care studiază fizica în învăţământul preuniversitar. Ediţiile concursului au debutat în anul şcolar 1995/1996 în Iaşi, la iniţiativa profesorilor de fizică ieşeni. Concursul se organizează anual, în sesiuni judetene şi naţionale. Concursul are ca scop stimularea învătării fizicii, încurajând creativitatea ştiinţifică a elevilor într-un cadru interdisciplinar. Concursul este coordonat de profesorul de fizică ieşean Iulian Leahu. Informaţii complete privind regulamentul şi etapele locale şi naţionale derulate până acum puteţi găsi pe site-ul oficial al concursului >>aici..

Secţiunile concursului

  1. Lucrări scrise gimnaziu şi liceu. Este o probă individuală, itemii propusi presupun rezolvarea de probleme de observatie stiintifica si de perspicacitate, interpretarea prin mijloacele fizicii a unor situatii din viata cotidiana, povestirea si interpretarea unor experiente stiintifice personale, povestiri SF, scurte eseuri stiitifice pe o tema data
  2. Tehnici de laborator gimnaziu si liceu . Este o probă practicã pe echipe. Echipa poate fi alcatuita din maximum 3 elevi de aceeaşi clasă. Aceasta probă implică masurari ale unor marimi fizice, verificari de relatii si metode, descoperiri de relatii si metode. Referatul lucrarii de laborator va contine proiectarea lucrarii, notiuni si legi pe care se bazeaza lucrarea, lista de materiale necesare, descrierea modului de lucru, schita dispozitivului experimental, înregistrarea datelor în tabele, grafice, prezentarea rezultatului lucrarii (valoarea medie, erori, precizarea surselor de erori si indicarea masurilor luate pentru prevenirea lor), prezentarea concluziilor experimentului.
  3. Referate pe teme ştiinţifice. Este o probă individuală sau în echipă. Presupune realizarea unui referat ştiinţific pe teme de fizică sau interdisciplinare, biografii, studiu stiinţific al unor clase de probleme teoretice sau experimentale, consemnări şi interpretari ale observaţiilor stiinţifice personale.
  4. Fizică aplicată. Este o probă individuală sau în echipă. Presupunea realizarea unui proiect stiintific, demostraţii experimentale, cercetare stiinţifică, realizarea de machete , modele, montaje , jucării funcţionale .
  5. Grupuri de cooperare. Este o probă pe echipe. Echipa poate fi compusă din maximum 5 elevi din aceeaşi clasă. Proba constã în realizarea unui proiect de grup pe o tema stiintifică data : realizarea unui film, a unei reviste ştiinţifice, realizarea unei lecţii, susţinerea unor jocuri tematice, susţinerea unor dezbateri pe teme ştiinţifice, etc.
  6. Fizica pe calculator. Proba constă în realizarea şi prezentarea unor proiecte de soft educational, lecţii de fizică pe calculator, modelare pe calculator a unor experimente, etc.
  7. Creaţii pe teme ştiinţifice. Proba constã in realizarea unor proiecte de tipul creaţii literare pe teme ştiinţifice, povestiri SF, creaţii neliterare pe teme stiintifice (grafica pe computer , jocuri, etc), creatii plastice pe teme stiintifice (postere, benzi desenate, caricaturi, design, graffiti, jocuri , modelaj, sculptura, pictura), teatru.
  8. Mai multe informaţii privind modele de subiecte, modalitatea de evaluare, diplomele acordate, rezultate de la etapele naţionale din anii precedenţi găsiţi pe >>Pagina oficială a concursului Procopiu..

Ediţii judeţene ale concursului desfăşurate în Constanţa

Ediţia 2019
Rezultate
Rezultate finale

Profesorii coordonatori sunt rugați să confirme participarea elevilor calificați la etapa urmatoare până la data de 10 aprilie 2019 și să precizeze mijlocul de transport cu care se vor deplasa la Iași. Confirmarea se va face la dna profesoară Sorina Leu.

Ediţia 2018
Rezultate
Rezultate tehnici laborator gimnaziu
Ediţia 2017
Comisii
Locatii
Programarea elevilor
Elevi înscriși la lucrări scrise
Rezultate
Rezultate format pdf toate
Ediţia 2016
Rezultate finale
Rezultate constestaţii lucrări scrise
Rezultate referate gimnaziu
Rezultate
Subiecte si bareme lucrari scrise
Programarea elevilor final
Comisii
Locaţii
Fişă de înscriere
Programa de concurs
Precizări importante
Ediţia 2015
Rezultate
Rezultate tehnici de laborator liceu
Elevi inscrisi la lucrari scrise
Elevi inscrisi la electronica
Programarea elevilor
Fisa de inscriere
Model de tabel de inscriere
Programa de concurs
Ediţia 2014
Rezultate finale
Calificaţi la etapa naţională
Ediţia 2013
Rezultate finale
Ediţia 2011
Rezultate
Rezultate tehnici de laborator gimnaziu
Rezultate finale
Ediţia 2010
Faza judeteana - subiecte si bareme lucrari scrise
Tematica grupuri de cooperare
Rezultate
Rezultate finale
Ediţia 2009
Faza judeteana - subiectesi bareme lucrari scrise
Faza judeteana - rezultate
Faza judeteana - rezultate compozitii stiintifice
Faza judeteana - rezultate tehnici de laborator gimnaziu
Faza judeteana - rezultate finale lucrări scrise
Calificati natională
Ediţia 2008
Faza judeteana - subiecte
Faza judeteana - rezultate lucrari scrise
Faza judeteana - rezultate fizica aplicata
Tematica grupuri de cooperare
Ediţia 2007
Faza judeteana - rezultate
Faza natională - rezultate
Ediţia 2006
Faza judeteana - subiecte
Faza judeteana - rezultate
Faza natională - subiecte
Faza naţională - rezultate