Quarq

Dispersia luminii

Atunci când o rază de lumină trece printr-o prismă de sticlă se observă la ieşire un evantai de fascicule colorate.

A

Acest fapt se datorează variaţiei indicelui de refracţie în functie de lungimea de undă. Indicele de refracţie al unui mediu reprezintă un raport de două viteze, viteza luminii în vid şi viteza luminii în mediul respectiv. În fapt este vorba de dependenţa vitezei de propagare a luminii în funcţie de lungimea de undă (culoare).

` n= (c)/(v) \ \ \ \ \ `

În foarte multe medii transparente indicele de refracţie scade cu creşterea lungimii de undă. Acest tip de dispersie se numeşte dispersie normală.

A

În aceste condiţii:

A

Tinând seama de legea refracţiei rezultă că razele de culoare roşie vor fi deviate mai puţin decât cele de culoare violet.

A

În natură dispersia luminii pe picăturile de apă din atmosferă este evidenţiată prin curcubeu. O explicaţie a formării curcubeului este prezentată în filmul de mai jos.