Quarq

Antena semiundă

Antena este un dispozitiv care emite şi recepţionează unde electromagnetice. Cea mai simplă antenă este antena semiundă sau antena dipol. Aceasta este formată dintr-un simplu fir conductor cuplat cu un generator de curent alternativ de înaltă frecvenţă.

A
Antena semiunda, Imagine preluată de aici

În cazul acestei antene lungimea de undă a radiaţiei electromagnetice emise sau recepţionate este legată de lungimea antenei prin următoarea relaţie foarte simplă:

` L = (lambda)/2 \ \ \ \ \ `

Pentru a recepţiona mai multe lungimi de undă antena dipol este cuplată cu un circuit oscilant închis cu ajutorul căruia de poate modifica lungimea de undă recepţionată.