Quarq

Termeni şi condiţii

Continutul acestui site este pur informativ. Nici o persoana din echipa de administrare a www.quarq.ro sau a site-urilor oglindă ale acestuia nu îsi asuma responsabilitatea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale ce pot rezulta din aplicarea acestor informatii.

Accesul la acest site este liber. Puteţi sa vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţiile existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Materialele publicate la secţiunea lecţii sunt proprietatea autorului acestui site şi nu pot fi reproduse parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită a autorului şi fără precizarea sursei.